آخرین خبر/ سهراب پورناظری با انتشار این ویدئو نوشت:
چند وقتی است این ویدیو در فضای مجازی دست به دست می‌شود
تصویر و موسیقی هماهنگ نیستند اما نوشته‌اش حال خوشی دارد