آخرین خبر/ محسن ابراهیم زاده با انتشار این تیزر ویدئویی از جدیدترین آهنگ خود نوشت:
پانتومیم بزودی...
🙌🏽👐🏽👆🏽✋🏽✊🏽👏🏽🤏🏽
منتظر شنیدن یک اثر متفاوت باشید
__
دوشنبه ساعت هفت