موسیقی ما/ کهکشان
از آلبوم «کهکشان»
اثری از: ریبون بند