آخرین خبر/ قطعه «طرقه»

شاهکاری از استاد کیهان کلهر
از آلبوم شب، سکوت، کویر

طرقه در افسانه های قدیمی خراسان نام پرنده‌ای است که عزم پرواز تا خورشید را می‌کند و برای آنکه از سوختن در امان بماند باید هزار نام از خدا را حفظ کند و در طول رسیدن به خورشید آن‌ها را ذکر کند که در آستانه رسیدن به مقصود نام هزارم را از یاد می‌برد و می‌سوزد.
کیهان کلهر بر اساس این داستان چهارمضراب زیبایی را ساخته که در دو آلبوم «شب، سکوت، کویر» و «شهر خاموش» به بازار آمده است.