آخرین خبر/ آهنگ زیبای «نازتکه» را از مرحوم ناصر عبداللهی بشنوید.