آخرین خبر/ قطعه «تک درخت»

خواننده: اکثر گلپایگانی
آهنگساز: اسدالله ملک

چو طوفان سنگی، ز شاخه غم
گل هستی ام را بچین و برو