آخرین خبر/ ببینید اجرای زیبایی از استاد محمدرضا اسحاقی گرجی که یکی از گنجینه های زنده بشری و البته بزرگان موسیقی ایران محسوب میشوند. برای ایشان آرزوی سلامتی میکنیم.