آخرین خبر/ اجرای زنده حسین هور از جدیدترین آهنگش به نام «بی تاب» را در این ویدئو ببینید.