آخرین خبر/ قطعه«جذبه ماه»

خواننده: غلامحسین بنان
آهنگساز: ایرج محلوجی

چو به مه تابد رویت چه جذبه ها دارد
چو روی بی تابم در شکنج تنهایی
رضا ثابتی