آخرین خبر/ اجرای آهنگ «پهنای اروند» در برنامه سلام صبح بخیر توسط حامد طاها.