آخرین خبر/ آهنگ درخواستی «خدا» را با صدای مرحوم بهنام صفوی بشنوید. یاد وخاطره این هنرمند خوب کشورمان گرامی باد.