آخرین خبر/ رضا صادقی با انتشار ویدئوی کوتاهی از قطعه «تنهاترین» نوشت:
یه بغضى هست که همیشه هست ، حتى وقتى میخندى تو ذهنت باهاشى .. ولى بیخیال سر عاشقى سلامت ، شاید همه دلخوشیا توهمى بیشتر نیست ..

" تنهاترین ...
.