آخرین خبر/ کنسرت کانادا (تورونتو 2017)

خواننده‌: علیرضا قربانی

کمانچه: کیهان کلهر

تنبک: بهروز جمالی

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
ابوسعید ابوالخیر