آخرین خبر/ رضا صادقی ضمن انتشار کلیپی از آهنگ «یه چیزی میشه دیگه» نوشت:
" یه چیزى میشه دیگه " معنیش " هر چى میشه ، بشه " نیست ....
.
بجنگیم که بهترین چیزى که میتونه ، بشه ....
.
روزهاى فوق العاده سخت و ترسناکیه ، کرونا ، گرونى ، مرگ عزیزانمون و ترس از اینده و حال ..
اما اگه نا امید بشیم و رها کنیم خودمون و دست یأس ، از اینى که هست بدتر میشه ...
.
اینروزا همه مردم لبخند و نیاز دارن و وظیفه همه ماست به هم امید بدیم براى ساختن ، براى سرپا موندن . بچه ها به ما نگاه میکنن ، هر لحظه زندگى این روزا مثل سالها درد کشیدنه . اما ما همدیگه رو داریم و خدارو ..
.
پس بجنگ رفیق ، ماسکت و بذار ، مراقب خودت و عزیزانت باش و شک نکن ما با همیم ..
.