آخرین خبر/ رضا گلزار این ویدئو که مربوط به یکی از کنسرت های مشترکش با حامد برادران است را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.