آخرین خبر/ علی قمصری با انتشار این ویدئو نوشت: خاطره ای زیبا
همراه با دوستان عزیزم
ماهان میرعرب (گیتار) و رضا سامانی (تمبک)