آخرین خبر/ قطعه «سنه ده قالماز»
اجرای گروه کر و ارکستر آوای شفق

خواننده و سرپرست : حسین ضروری
تنظیم: حسین ضروری

یالقیزام یالقیز، یالقیزام یالقیز
گل منیم محنته اودا سالان وفاسیز