آخرین خبر/ اجرای موسیقی فیلم «سینما پارادیزو» به رهبری انیو موریکونه.