ایران آرت/ وحید تاج، خواننده موسیقی ایرانی و از شاگردان محمدرضا شجریان در سفر به اصفهان تصادفاً با نوازنده‌ای دوره‌گرد مواجه می‌شود که از شاگردان منوچهر غیوری بوده و ساز نی را به زیبایی می‌نوازد. تاج و نوازنده دوره‌گرد که مجید معین نام دارد، قطعه "بهار دلکش" را با همراهی یکدیگر اجرا می‌کنند.
​وحید تاج درباره ملاقات خود با مجید معین می‌نویسد: "در بازار میدان نقش جهان اصفهان در حال قدم زدن بودم ، نوای گرم ، زلال با احساس و خوش صدای ِ نی اش مرا به سمت او کشاند، می گفت نمی گذارند ساز بزنم و نی‌هایم را می گیرند و می شکنند اما این سازها را خودم با لوله های پلاستیکی ِ آب میسازم تا اگر سازهایم را شکستند دوباره یکی دیگر بسازم.
از دوازده سالگی ردیف را نزد استاد منوچهر غیوری گرامی آغاز کرده است بسیار مسلط ، کاربلد ، خوشنواز و استاد است. امیدوارم سعادت داشته باشم روزی در کنسرتهایم کنار ایشان آواز بخوانم.