آخرین خبر/ تک نوازی دیدنی کمانچه آذری از سینا علم یکی از نوازنده های سرشناس کشورمان را در این ویدئو مشاهده میکنید.