آخرین خبر/ خاطره بازی با قطعه «سکوت» از محسن یگانه