آخرین خبر/ قطعه «بت چین»
خواننده: محمد اصفهانی
تقدیمی به استاد محمدرضا شجریان
شاعر و آهنگساز: علی اکبر شیدا

ای مه من، ای بت چین، ای صنم
لاله رخ زهره جبین، ای صنم