آخرین خبر/ تصنیف «رقص نگاه»
خواننده: ایرج بسطامی
آهنگساز: محمد میرنقیبی

امشب به بیداری نشسته چشمان خواب آلوده من
این چشم خواب آلوده امشب دارد ز بیداری سخن