آخرین خبر/ روزبه بمانی در صفحه خود نوشت:
آهنگ «بمان» شنبه ساعت ۹ شب از سایتهای معتبر پخش میشه امیدوارم دوست داشته باشید.‌