آخرین خبر/ حال و احوال
ناشر: مرکز موسیقی و سرود
آهنگ ساز: شاهرخ شیردوست
شاعر: عبدالرضا رضایی‌ نیا
خواننده: شاهرخ شیردوست
شیوه اجرا: ارکستر