آخرین خبر/ قطعه «شهیدان خدایی»

خواننده: بیژن کامکار
آهنگساز: هوشنگ کامکار

کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی
مولوی