آخرین خبر/ اجرای دیدنی قطعه (Hallelujah) از دو هنرمند معروف یوتیوبی به نام های Karolina Protsenko و Daniele Vitale را در این ویدئو مشاهده میکنید.