آخرین خبر/ ساز و آواز دشتی
خواننده: سینا سرلک

غریبی سخت مرا دلگیر دارد
فلک بر گردنم زنجیر دارد
باباطاهر