آخرین خبر/ آهنگ قدیمی «شاد آمدی» را با خوانندگی رضا رویگری بشنوید. 

شـــاد آمدی؛ ناگَه ز در باز آمدی
بنشین!! و خوش؛ چون محـــرمِ راز آمدی
خوش بینَمَت ماهِ پریوش بیـــنَمَت
حـــوری مگر؛ با شیوه یِ ناز آمدی
شاد آمدی؛ ناگَه ز در باز آمـــدی
بنشین!! و خوش؛ چون محـــرمِ راز آمدی
زاری کُنـــان؛ پیشِ رُخِ تو، بی دلان
چون بلــــبل و گل؛ ناگهان

با برگ و با ســـــاز آمدی
سروِ رَوان! بر جویبارِ عاشـــقان
ای دولت و بخـــتِ جوان
بـــس خوب و دَمسـاز آمدی
شـاد آمدی؛ ناگَه ز در باز آمـــدی
بنشین!! و خــــوش؛ چون محـرمِ راز آمدی
با ما خــوش آ… پیشِ مـــن آ
هم شـوخ و شـنگ و دلـــــربا
خانه برانداز آمــــــــــــدی
صبری بکن!! یا جامه یِ صبری بده
چون یوسفِ مصری؛ دگر با قدر و احساس آمدی
شـــاد آمدی؛ ناگَه ز در باز آمدی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar