آخرین خبر/ هان چه حاصل از آشنایی ها؟
گر پس از آن بود جدایی ها
من و با تو، چه مهربانی ها
تو و با من، چه بی وفایی ها
تو و با من، چه بی وفایی ها

من و از عشق راز پوشیدن
تو و با عشوه خودنمایی ها
در دل سرد سنگ تو نگرفت
آتش این سخن سرایی ها
آتش این سخن سرایی ها

ای غمت یار بینوایی ها
با من از دیرت آشنایی ها
گفته بودم که دل به کس ندهم
تو ربودی به دلربایی ها
چه حاصل از آشنایی ها؟
گر پس از آن بود جدایی ها
من و با تو، چه مهربانی ها
تو و با من، چه بی وفایی ها
تو و با من، چه بی وفایی ها

موی ما هر دو شد سپید و هنوز
تویی و عاشق آزمایی ها
شور عشقت شراب شیرین بود
ای خوشا شور آشنایی ها

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar