آخرین خبر/ قطعه «خانه بر دوش»
اجرای گروه پالت
با صدای امید نعمتی

میرقصد زندگی در جام چشم تو
سر زد صبح اُمید از شام چشم تو
تورج نگهبان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar