آخرین خبر/ متن ترانه:

ای سارِبان آهِسته ران کارام جانم میرود

وان دل که با خود داشتم با دلستانَم میرود

من مانده ام مهجور از او بیچاره و رَنجور از او

گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود

با آن هَمه بیداد او ، وین عهد بی بنیاد او

در سینه دارم یاد او ، یا بر زبانم میرَود

او میرود دامن کشان ، من زَهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود

باز آی و بر چشم نشین ای دلستان نازنین 

کاشوب و فریاد از زمین ، بر آسمانم میرود

ای ساربان ؛ آهِسته ران کارام جانم میرود

وان دل که با خود داشتَم با دلستانم میرود

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar