انتخاب/ اصابت شاخ یک گاو وحشی به صورت یک گاوباز در پامپلونای اسپانیابا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید