آخرین خبر/ ‏مامور شهرداری بابل با بوسه زدن بر سر پیرمرد دستفروش ازش خواستن سدمعبر نکند.
حتما که نباید درگیری باشد، اینجوری هم میشود برخورد کرد!با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید