تابناک با تو/ در حاشیه تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین ,آرمان, پدیده شاندیز و ثامن الحجج مقابل مجلس و درگیری های پراکنده با نیروهای امنیتی‎.

مسئولین جواب این مادر چه است ؟
آقایان ، عالیجنابان ، چه توجیه ای دارید ،فقط یک لحظه فکر کنید .....با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید