فارس/ جام طلای حسنلو با قدمت حدود ۳۲۰۰سال،یکی از عجایب هنری قوم اورارتو.نگاره روی جام داستانی را روایت می کنه و نقش خدایگان سه گانه خدای زمین،خدای آب،خدای خورشید روش حک شده‌
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar