باشگاه خبرنگاران/ کنسرت گروه چارتار - بندر انزلی
امیر یگانه