انتخاب/ پس از آزادسازی اردوگاه یرموک در جنوب دمشق از دست گروه تروریستی داعش کار آواربرداری ساختمان های تخریب شده این منطقه آغاز شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید