مشرق/ این ورزشگاه زیبا برای روستایی ۵۰۰ نفره در یکی از جزایر نروژ ساخته شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید