میزان/ امامزاده خالد نبی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان گلستان واقع شده است.
عکاس :فرناز دمنابی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید