ایرنا/ کار در کوره های آجرپزی، یکی از طاقت فرساترین شغل ها محسوب می شود. کارگران پس از تهیه خشت‌های خام و خشک شدن آنها در آفتاب، آنها را به مخزن کوره خانه منتقل می کنند تا در گرمای ۹۵۰ درجه پخته شوند. تصاویر کوره های آجرپزی در منطقه نهروان (جنوب بغداد) را نشان می دهد.
عکس از محمدباقر اکرمی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید