فارس/ معاون اول رئیس جمهور گفت: راه عبور از شرایط فعلی این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم!

طرح: محمدعلی رجبی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید