آخرین خبر/ سیل اسپانیا تلفات جانی و مالی بسیاری دربر داشت. "رافائل نادال" تنیسور ثروتمند به دور از سلفی گرفتنها به کمک‌مردم شتافت تا اثرات سیل را از چهره شهر پاک کنند!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید