تابناک با تو/ لاکر و استرلاس (Filthy Luker و Pedro Estrellas) دو هنرمندی هستند که با عبور از مرزهای محدود ذهن آدمی، تصمیم به ساخت مجسمه های عجیب و غریب و در عین حال واقعی در ابعادی بزرگ گرفتند که حرکت آنها را در واقع می توان نوعی انتقام گیری شخصی در برابر ساختار صنعتی شهری تلقی کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید