باشگاه خبرنگاران/ مسابقات کشوری بیماران اعصاب و روان پنجشنبه در مجموعه ورزشی شهید معتمدی برگزار شد.
آرش میرسپاسی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید