مشرق/ تصویری توسط کاربران در شبکه های اجتماعی منتشر شده است مبنی بر ناهماهنگی اداره برق و شهرداری شیراز و عدم جابه جایی تیر های چراغ برق هنگام آسفالت خیابان!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید