برنا/ مراسم بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی در شیراز برگزار شد.
عکاس: عباس امیری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید