باشگاه خبرنگاران/ عکس سمت چپ چارلی چاپلین را در سال ۱۹۱۸ نشان می دهد. عکس سمت راست آخرین عکس او قبل از مرگ است؛ سال ۱۹۷۷ سوئیس.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید