ایلنا/ سازمان ثبت احوال کشور، نزدیک به 100 سال قبل در این مکان تاسیس شده است و بنای فعلی موزه ثبت احوال کشور در اواخر دوره سلطنت قاجاریان ساخته شده است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید