فارس/ ممنوعیت صادرات و پرداخت ارز دولتی هم نتوانست جلوی افزایش قیمت روغن نباتی را بگیرد!
طرح: بهروز فیروزی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید